เซฟด่วน ยารักษาสิวในหญิงตั้งครรภ์

พอตั้งครรภ์แม่ๆ หลายท่านก็มักถูกห้ามไม่ให้ใช้ยารักษาสิว เพราะอาจส่งผลต่อลูกน้อยในท้อง แต่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่ทุกตัวที่จะอันตรายนะคะ แม่ๆ ยังสามารถดูแลตัวเองได้ค่ะ เพียงแค่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

ตามที่ US FDA หรือ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ได้ทำการจัดกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ เป็นหมวดหมู่ (Category) A, B, C, D, X
โดย Cat B – มีข้อมูลทางคลินิกจำกัด แต่จากการทดลองในสัตว์ทดลอง ไม่พบความเสี่ยงต่อลูกในครรภ์หรือพบผลข้างเคียงแต่น้อย (23%)
Cat C – ไม่มีข้อมูลทางคลินิกทั้งในคนหรือสัตว์ หรือ มีข้อมูลในสัตว์ทดลองว่ามีผลข้างเคียง (45%)
Cat D – มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์
Cat X – ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ส่วนใน Cat A นั้นคือ มีงานวิจัยทางคลินิกพบว่า ไม่มีความเสี่ยงกับทารกในครรภ์
ซึ่งส่วนใหญ่ ยาใหม่ต่างๆ มักไม่ค่อยทำการทดลองในหญิงตั้งครรภ์โดยตรงอยู่แล้วค่ะ เพราะอาจผิดจริยธรรม
เราจึงไม่ค่อยพบยาทาสิวตัวไหนที่ถูกจัดกลุ่มว่าเป็นกลุ่ม A นั่นเองค่ะ

Ref: วารสารวิชาการทางการแพทย์ด้านผิวหนัง J Am Acad Dermatol 2014 Mar;70(3):401.e1-14

ด้วยความเป็นห่วงคุณแม่ 

พญ.ศุภมาศ วิบูรณ์สุขสันต์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Zeblanc Skincare